Patroni 2023 roku

Patroni 2023

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

Covid 19 - Procedury

covid

...

 15mapa

O Bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Wieluniu powstała w 1950 r., jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Po likwidacji powiatów, w 1975 r., została przekształcona w filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sieradzu. W 1999 r., w związku z reformą administracyjną i likwidacją województwa sieradzkiego, została przekształcona w Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Wieluniu.

Do 1990 r. Biblioteka znajdowała się w budynku przy ul. Reformackiej 3. Od 1990 r. mieściła się w budynku pocerkiewnym, przy ul. Palestranckiej 5, a w 2012 roku została przeniesiona do budynku przy ul. Piłsudskiego 6. Obecnie wejście znajduje się od ulicy Szkolnej.

Pierwszym kierownikiem była Anna Rosak (1950-1957). W kolejnych latach funkcję tę pełniły: Henryka Lewik (1957-1965) i Walentyna Ślusarek (1965-1992). Od 1993 roku kierownikiem jest Barbara Masłowska.

Biblioteka Pedagogiczna w Wieluniu jest integralną częścią Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Cele i zadania, które realizuje placówka są zawarte w Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.